Ý nghĩa của Hedwig đối với Harry Potter

· 1 min read
Ý nghĩa của Hedwig đối với Harry Potter

Hedwig là món quà sinh nhật thật sự đầu tiên của Harry, gắn liền với cậu học trò Harry những năm theo học Hogwarts. Cái chết của Hedwig chính là thời khắc Harry chia tay tuổi thơ, phải chấp nhận trưởng thành.

Sự trưởng thành bao giờ cũng phải đánh đổi.