About Blien

Blien is blithesome!

Tên mình bạn có thể đọc là Bliên, bờ-liên, hay Bơ-liên, như cách đọc tên đồng bào dân tộc thiểu số cũng được. Tên đầy đủ của mình là Phùng Bích Liên, dân tộc Kinh. Dù sao thì, so với cái thế giới hơn tỉ dân thì mình cũng chỉ thuộc thiểu số thôi.

Mình vẫn đang suy nghĩ nên viết vào đây tiếng Việt hay tiếng Anh, vì mỗi tiếng có một cái hay riêng, cơ mà chỉ sợ mình không vận dụng được hết cái hay đó đó.

Hiện tại mình đang sống và làm việc tại Hà Nội. Bạn có thể liên lạc với mình qua các kênh sau:

Cảm ơn bạn đã ghé sang ngang, web mình vẫn còn ngổn ngang!