About Blien

About Blien

Xin chào, mình là Blien đây!

Tên mình bạn có thể đọc là Bliên, bờ-liên, hay Bơ-liên, như cách đọc tên đồng bào dân tộc thiểu số cũng được. Tên đầy đủ của mình là Phùng Bích Liên, dân tộc Kinh. Dù sao thì, so với cái thế giới hơn tỉ dân thì mình cũng chỉ thuộc thiểu số thôi.

Mình vẫn đang suy nghĩ nên viết vào đây tiếng Việt hay tiếng Anh, vì mỗi tiếng có một cái hay riêng, cơ mà chỉ sợ mình không vận dụng được hết cái hay đó đó.

Kỹ năng mình có

  • Kỹ năng báo chí truyền thông

  • Kỹ năng thiết kế đồ họa

  • Kỹ năng ngoại ngữ

  • Kỹ năng mềm cần thiết

  • Kỹ năng làm việc một cách tử tế. Có thể mình không phải người giỏi nhất, nhưng mình sẽ cố gắng làm tốt nhất.

Mình có thể làm gì cho bạn

  • Thiết kế ấn phẩm

  • Dàn trang layout

  • Biên dịch tiếng Anh

  • Biên tập tiếng Việt

  • Hàn huyên chuyện phiếm, thực lòng mà nói, mình thích nhất là trò chuyện.

Địa chỉ liên hệ

Hiện tại mình đang sống và làm việc tại Hà Nội. Bạn có thể liên lạc với mình qua các kênh sau: