Thuật ngữ muggle chính thức có mặt trong bộ từ điển Oxford University Press™

· 1 min read
Thuật ngữ muggle chính thức có mặt trong bộ từ điển Oxford University Press™

Năm 2013, thuật ngữ 'muggle' thuộc tác phẩm Harry Potter của J.K. Rowling chính thức có mặt trong bộ từ điển tiếng Anh uy tín của Oxford University Press™.

MUGGLE

noun [C] /ˈmʌɡ.əl/

[INFORMAL] a person who does not have a particular type of skill or knowledge;

—> NGHĨA: Người thiếu kiến thức hoặc kỹ năng nhất định nào đó. Diễn nôm tiếng Việt là mấy thằng đbg :))

Và câu nói kinh điển của Ron ('Don't let the Muggles get you down!") tự nhiên trở thành một câu mỉa mai hoặc động viên chất lừ. Đáng tiếc câu ấy đã đã bị dịch sai trong bản tiếng Việt, huhu 😂😂