Harry có đôi mắt của mẹ và hàm ý trong đó

· 1 min read
Harry có đôi mắt của mẹ và hàm ý trong đó

Có một chi tiết khá lạ là hầu như tất cả pháp sư nào từng biết Lily khi gặp Harry đều bảo "nó có đôi mắt của mẹ nó" (he has his mother's eyes), thay vì nói "Mắt Harry giống mắt mẹ", hoặc "Harry kế thừa đôi mắt của mẹ". Cứ luôn luôn phải là Harry CÓ ĐÔI MẮT CỦA MẸ.

Tác giả đã tiết lộ rằng không phải ngẫu nhiên mà cô cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại chi tiết ấy, bởi vì chính xác nó là đôi mắt CUỐI CÙNG thầy Severus Snape nhìn vào, để rút ra phần ký ức sáng bạc cuối cùng về người phụ nữ mang chúng, phần ký ức thay đổi hoàn toàn nhận thức của Harry về thầy Snape.

Và sau này, khi Harry đưa con trai đi học, Harry cũng nói với Albus là "Con có đôi mắt của bà nội Lily", chứ không phải con có đôi mắt của ba, hay mắt con giống mắt ba...

Bạn có biết sắp tới ngày đó không?

19YearsLater