Sự ra đi của Hedwig

· 1 min read
Sự ra đi của Hedwig

Tác giả cho biết "Sự ra đi của Hedwig đại diện cho sự ra đi của tính vô tư và được bảo bọc của Harry. Cô nàng cú như một con thú bông gắn bó với cậu bé trong suốt thời gian niên thiếu, và để cho Harry trưởng thành, tôi buộc phải giết nó. Tôi rất tiếc."

(JK Rowling: The loss of Hedwig represented a loss of innocence and security. She has been almost like a cuddly toy to Harry at times. I let Voldemort killing her marked the end of childhood. I'm sorry...)

Bắt đầu từ lúc đó, Harry Potter cũng không còn nhận được sự che chở từ bùa phép của mẹ và phải tự bảo vệ mình.

Dù sao, cuối cùng thì mọi thứ đã bình yên.

AllWasWell