Đổi khung avatar chào mừng ngày 1/9 của 19 năm sau

· 1 min read
Đổi khung avatar chào mừng ngày 1/9 của 19 năm sau

ĐỔI KHUNG AVATAR CHÀO MỪNG NGÀY 1/9 CỦA 19 NĂM SAU!

Xin hân hoan thông báo là với sự đồng ý của Facebook, các phù thủy sinh ở Việt Nam đã có thể đổi khung ảnh đại diện theo #teamNhà, với chủ đề 19 Năm Sau

Các bạn chỉ cần vào theo link
https://goo.gl/c6dswq

Và nhập từ khóa "19 Years Later" hoặc "Hogwarts Việt Nam" hoặc tên Nhà các bạn là thấy frame nha! 😁🤣

Hoặc thấy bạn bè mình đổi thì đổi theo, tại vì khung đã được Facebook accept rồi nhé!! 😁🤣

Nam thanh nữ tú nào đổ rồi vào comment cho anh thấy cái nà!!

Sponsored by HogwartsVietnam

— El Niño (lý lồ là lố lỳ)