Trả lời cho câu hỏi hot trend cuối năm 2017, rốt cuộc thì bồ đã dành cả thanh xuân để làm cái cm gì?

— El Niño (cũng dành cả thanh xuân để) chế ảnh cho bằng chị bằng em.