HARRY POTTER với phong cách Friday the 13th 😱

· 1 min read
HARRY POTTER với phong cách Friday the 13th 😱

HARRY POTTER với phong cách Friday the 13th 😱

Có ai thắc mắc liệu những cảnh phim HP sẽ thế nào nếu lên poster phim kinh dị hạng B kiểu Friday the 13th không?

Cơ mà Thứ 6 ngày 13 vừa sượt qua mất rồi.

Chú thích: Phim hạng B (B-movie) là dòng phim kinh phí thấp, thường đi theo hướng kinh dị (horror/thriller) để hút nhiều khách hơn, vì phim hành động (đòi hỏi kỹ xảo) thì kinh phí cao, còn phim tâm lý lãng mạn thì ế khách.

© JKR/Pottermore Ltd.™ Warner Bros.

—- El Niño (tha về đăng)