Ẩn ý của cô J. K. Rowling gài vào những cái tên: Stan Shunpike

· 1 min read
Ẩn ý của cô J. K. Rowling gài vào những cái tên: Stan Shunpike

Mình tin là không nhiều bạn đã biết về những ẩn ý mà tác giả gài vào những cái tên trong truyện (như trước đây mình đăng kha khá rồi). Và anh lơ xe, Stan Shunpike, cũng là một trường hợp như thế.

Ngoài cái tên Stan là tên một người ông của cô Jo, thì cái họ Shunpike tách ra là shun pike, có nghĩa là:

shun: cố ý tránh né, xa lánh, mặc kệ
pike: nói ngắn gọn của "turnpike", nghĩa là đường có trạm thu phí

Stan Shunpike = Stan shun(s) pike(s), có nghĩa là "Stan kệ mẹ đường sá nào thu tiền" 😆😆

Dĩ nhiên rồi, anh trên Xe đò Hiệp sĩ mà anh sợ ai? 😆