Workshop DIY làm shadow box, kỷ niệm 20 năm Harry Potter. 😚

· 1 min read
Workshop DIY làm shadow box, kỷ niệm 20 năm Harry Potter. 😚

Workshop DIY làm shadow box kích thích sáng tạo và thưởng thức bia bơ đúng kiểu phù thủy tại HCMC, nhân dịp Hallowe'en 2017, kỷ niệm 20 năm Harry Potter. 😚

Workshop do Hogwarts Việt Nam phối hợp với trường thiết kế Arena Multimedia tổ chức.

Hãy tag bạn bè của bạn vào nhé! 😄

— El Niño