Weasley is our King(s)!

· 1 min read
Weasley is our King(s)!

Một cách tình cờ (thật ra cũng không tình cờ lắm), tên các thành viên của gia đình Weasley như Arthur, William, Charles, Percy, Fred, George, Ginevra đều là những cái tên đậm chất Hoàng gia Anh Quốc (toàn tên vua và hoàng hậu), chỉ cái có tên Ronald thì chưa hoàng gia cho lắm. Chi tiết này cũng ẩn chứa ý nghĩa về cái nỗi lo về sự thua thiệt của Ron so với các anh em trong nhà, kém tài năng hơn, kém giỏi giang hơn, kém tầm vóc hơn.

Thế nhưng cuối cùng, Ron lại là người duy nhất trong nhà có thể khiến cho người ta phải hát lên WEASLEY IS OUR KING, Weasley là vua của chúng ta!!

Art của drakonarinka @ DeviantArt