Gần như chẳng một ai biết hôm nay, 30/10, là sinh nhật của má Molly Weasley

· 1 min read
Gần như chẳng một ai biết hôm nay, 30/10, là sinh nhật của má Molly Weasley

Gần như chẳng một ai biết hôm nay, 30/10, là sinh nhật của má Molly Weasley, bởi vì...

Má nấu ăn, má giặt giũ, má dạy dỗ, má đan áo len, và má liều chết để bảo vệ con mình, nhưng chẳng bao giờ má đòi cái gì cho sinh nhật má.

Má Molly suy cho cùng chính là hình tượng người mẹ điển hình nhất trong tác phẩm.

Thêm một chi tiết được tác giả tiết lộ rằng trước khi đám trẻ con nhà phù thủy đi học Hogwarts thì chúng được giáo dục như thế nào, thì đối với gia đình Weasley, đó là home-school (giáo dục tại gia), và người dạy dỗ không ai khác chính là má Molly.

Tên 'Molly' là biến chuyển từ từ gốc 'Mary', dạng tiếng Anh của Miryam trong tiếng Do Thái, có nghĩa được lưu truyền là "người mẹ", "yêu thương", "nâng niu", "lời nguyện cầu cho con cái". Ừ thì... cô tác giả đặt tên có bao giờ ngẫu nhiên đâu.

Chúc mừng sinh nhật má Molly!

— El Niño