Happy Christmas, Potterheads!

· 1 min read
Happy Christmas, Potterheads!

Happy Christmas, Potterheads!


Tuyển tập: Điểm lại Giáng sinh qua các năm.

Giáng sinh đến trong khi cả trường đang ngập trong bầu không khí u ám và tin đồn Harry là kẻ kế vị đã mở Phòng chứa Bí mật đang lan ra. Năm nay Hermione ở lại trường cùng tụi nó và cả ba đứa đang nhen nhóm một kế hoạch mạo hiểm.

Ba đứa nó dùng Đa Quả Dịch để lẻn vô xuống tầng hầm nhà Slytherin do thám Draco Malfoy. Lần đầu được đặt chân vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin không biết có thể xem là một trải nghiệm Giáng sinh thú vị cho hai tên Harry và Ron hay không, nhưng nhất định không hề thú vị cho cô bé Hermione tội nghiệp rồi. 😂

Art của họa sĩ Gabriel Picolo và Prydester