Lại sắp đến một mùa trăng!

Ảnh gốc của webby85 @ DeviantArt

— El Niño